สโมสรบุคคลากรจัดพิธีทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561 วันที่ 28 ธ.ค.2560

วันนี้ (28  ธันวาคม  2560)  เวลา  07.19 น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธ์ุ  เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2561  พระสงฆ์  จำนวน 9 รูป  เพื่อความสุขกาย สุขใจ ตลอดปีใหม่ที่จะถึงนี้   โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้พร้อมเพรียงกัน…..dsc_7415 dsc_7419 dsc_7422 dsc_7425 dsc_7426 dsc_7428 dsc_7430 dsc_7440 dsc_7444 dsc_7445 dsc_7447 dsc_7450 dsc_7455 dsc_7495 dsc_7501 dsc_7505 dsc_7509 dsc_7512 dsc_7523 dsc_7529 dsc_7532 dsc_7549 dsc_7555 dsc_7561 dsc_7568 dsc_7572 dsc_7593 dsc_7600 dsc_7610 dsc_7617 dsc_7628 dsc_7630 dsc_7632 dsc_7633