เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดยท่านอาจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้รับเกียรติต้อนรับ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสเป็นวิทยากร บรรยายพิเศษเรื่อง “การน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การสร้างประโยชน์สุขให้กับพี่น้องประชาชน” ในโครงการโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพและสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนตามศาสตรพระราชาจังหวัดร้อยเอ็ด

dsc_7777dsc_7827

dsc_7598 dsc_7603 dsc_7622 dsc_7626 dsc_7633 dsc_7636 dsc_7653 dsc_7656 dsc_7661 dsc_7666 dsc_7678 dsc_7680 dsc_7686 dsc_7691 dsc_7697 dsc_7706 dsc_7707 dsc_7713 dsc_7718 dsc_7719 dsc_7722 dsc_7725 dsc_7735 dsc_7749 dsc_7768  dsc_7785 dsc_7805dsc_7715

โดยมีพลโทณัฐพล นาคพานิชย์ รองเสนาธการทหารบก/คณะทำงาน คสช. เป็นประธานเปิดโครงการฯพร้อมกับบรรยายพิเศษ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล บรรยายพิเศษเรื่อง “การน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การสร้างประโยชน์สุขให้กับพี่น้องประชาชน ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรเอกชน ผู้นำชุมชน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำภาคประชาสังคม และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จำนวนกว่า 3,000 คน และในช่วงบ่ายได้เดินทางไปยังโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย เพื่อบรรยายพิเศษเรื่อง “การน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การสร้างบุคลากรเก่ง ดี มี ความสุข”

  • ขอบคุณภาพข่าวจาก คุณธีระ วงค์ไชยชาญ