มรภ.รอ. ต้อนรับอาคันตุกะ จาก Future Bright International School ราชอาณาจักรกัมพูชา และองค์การบริหารการศึกษาเขตกว่างตรี และโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารการศึกษาเขตกว่างตรี สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2560 เวลาประมาณ 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดย ท่านอาจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาอาจารย์ และบุคลากร ได้ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร คณาจารย์จาก Future Bright International School ราชอาณาจักรกัมพูชา องค์การบริหารการศึกษาเขตกว่างตรี และโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารการศึกษาเขตกว่างตรี สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ได้เข้าเยี่ยมเยือนผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อหารือแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

dsc_5365dsc_5494dsc_5338 dsc_5346 dsc_5352 dsc_5355 dsc_5357 dsc_5358  dsc_5366 dsc_5377 dsc_5392 dsc_5393 dsc_5394 dsc_5395 dsc_5406 dsc_5427 dsc_5430 dsc_5448 dsc_5455 dsc_5460 dsc_5473 dsc_5476 dsc_5487 dsc_5492  dsc_5505 dsc_5508 dsc_5510 dsc_5531