วันที่ 4 มีนาคม 2560 เวลา 16.00 น. ท่านรักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ดร.วิชิต กำมันตะคุณ นำคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมขบวนแห่ มหาทานบารมีประเพณี บุญผะเหวค ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560 โดยพร้อมเพรียงกัน

dsc_9628 dsc_9806 dsc_9794 dsc_9775 dsc_9769 dsc_9756 dsc_9737 dsc_9731 dsc_9721 dsc_9670 dsc_9661 dsc_9642 dsc_9638 dsc_9633