วันที่ 5 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. ท่านรักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ดร.วิชิต กำมันตะคุณ นำคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมถวายต้นกัณฑ์หลอน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดในงานมหาทานบารมีประเพณี บุญผะเหวด ครั้งที่ 27 ประจำปี  2560 อย่างสนุกสนานและอิ่มบุญ…..

dsc_0021 dsc_0024 dsc_0029 dsc_0031 dsc_0054 dsc_0055 dsc_0056 dsc_9861 dsc_9890 dsc_9895 dsc_9900 dsc_9919 dsc_9929 dsc_9942 dsc_9950 dsc_9992