วันที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. ท่านรักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ดร.วิชิต กำมันตะคุณ กล่าวต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิ คณะทำงานตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันการศึกษา โดยมีคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ผศ.ดร.ศิริพร ดอนแก้วบัว คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ให้การต้อนรับ..

dsc_0060

dsc_0245 dsc_0239 dsc_0220 dsc_0217 dsc_0212 dsc_0210 dsc_0209 dsc_0207 dsc_0203 dsc_0202 dsc_0200 dsc_0192 dsc_0187 dsc_0177 dsc_0165 dsc_0161 dsc_0157 dsc_0154 dsc_0152 dsc_0149 dsc_0146 dsc_0145 dsc_0143 dsc_0140 dsc_0139 dsc_0133 dsc_0127 dsc_0125 dsc_0116 dsc_0114 dsc_0111 dsc_0109 dsc_0106 dsc_0099 dsc_0095 dsc_0091 dsc_0085 dsc_0083 dsc_0079