NEW

การสอบคัดเลือกนักศึกษา ภาคปกติ รอบโควตา (พิเศษ) ประเภทเรียนดี และความสามารถพิเศษ วันที่ 20-21 ตุลาคม 2561

dsc_5316

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดจัดสอบคัดเลือกนักศึกษา ภาคปกติ รอบโควตา (พิเศษ) ประเภทเรียนดี และความสามารถพิเศษ วันที่ 20-21  ตุลาคม 2561  ที่ผ่านมาโดยมีนักเรียนเข้าสอบคัดเลือกเป็นจำนวนมาก..

(เพิ่มเติม…)

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10 (133)/2561 วันที่ 18 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว

dsc_5135

เวลา 13.09 น. วันที่ 18 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  ชั้น 2  ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 10(133)/2561   โดยมีท่าน ศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ สมพร โพธินาม  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ประธานที่ประชุม โดยมีคณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน  ในโอกาสนี้ท่านประธานและคณะกรรมการร่วมทำบุญในงานกฐินของทางมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ด้วย…..

(เพิ่มเติม…)

การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2561 วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 09.19น.

dsc_5101

วันที่ 18 ตุลาคม  2561 เวลา 09.19 น.  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  ชั้น 2  ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว  การประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัย สมัยสามัญครั้งที่ 9/2561 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์  อธิการบดี  พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมประชุมดดยพร้อมเพรียง.. (เพิ่มเติม…)

อธิการบดีกล่าวแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย

dsc_6262

สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา : นิเทศศาสตร์สัมพันธ์จากองค์ความรู้สู่งานสร้างสรรค์ (นิเทศศาสตร์สัมพันธ์) ครั้งที่ ๑๐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีการประกวดภาพยนตร์สั้น แนวคิด “รักษ์บ้าน” สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 และในการจัดงานนิเทศศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๒ ในครั้งหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานอีกด้วย

(เพิ่มเติม…)

มรภ.รอ.ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย University of Missouri ประเทศสหรัฐอเมริกา

dsc_4659

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลับราชภัฏร้อยเอ็ด และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับคณะผู้บริการจากมหาวิทยาลัย University of Missouri ประเทศสหรัฐอเมริกา นำโดย Professor Dr. Alexander Cartwright, Chancellor of University of Missouri เพื่อประชุม เจรจาในการทำความร่วมมือด้านวิชาการและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๓๐กันยายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ขอบพระคุณข่าวจาก Netting Noibuddee และภาพข่าวจากคุณธีระ วงค์ไชยชาญ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

(เพิ่มเติม…)