NEW

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อนุเคราะห์สถานที่ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิค-19 เข็มที่ 2 ของโรงพยาบาลเสลภูมิ

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลาประมาณ 10.09 น. ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ในการบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิค-19 เข็มที่ 2 ให้กับคณาจารย์ นักศึกษาสาขาวิชาพยาบาล  และสาขาวิชาสาธารณสุขที่ได้รับการฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 ไปแล้ว จำนวน 343 คน ที่อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในการนี้มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ และสิ่งอำนวยความสะดวก โดยมีอาจารย์ นักศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์และองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดทำหน้าที่จิตอาสา สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลเสลภูมิ

(เพิ่มเติม…)

ขอเชิญทุกท่านติดตามข่าวสาร ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ช่องทาง youtube

ขอเชิญทุกท่านติดตามข่าวสาร ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ช่องทาง youtube
(เพิ่มเติม…)

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 09.39 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธ์  อธิการบดี เป็นประธานในพิธี  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  โดยมีรองอธิการบดี คณบดี ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา  ร่วมจัดกิจกรรม ณ ห้องประชุม 9A ชั้น 9  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  โดยพร้อมเพรียงกัน

(เพิ่มเติม…)

การประชุมสภามหาวิทยาลัย สมัยสามัญ ครั้งที่ 4(162) /2564 วันที่ 9 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันที่  9  เมษายน  พ.ศ.2564   เวลา 09.29 น. ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80  พรรษา  5 ธันวาคม พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ได้มีการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย สมัยสามัญ ครั้งที่ 4(162) /2564 โดยมีท่าน ศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ สมพร โพธินาม  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ประธานที่ประชุม  นำผู้เข้าร่วมประชุมได้สวดมนต์ไหว้พระ ออกกำลังกายก่อนเริ่มการประชุม  โดยมีคณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน และมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ร่วมประชุมผ่านทาง VDO CONFERENCE ZOOM หรือ การประชุมทางไกลผ่านทางจอภาพ และคณะกรรมกสภาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน (เพิ่มเติม…)

คณะนิติรัฐศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และวินัยชาติ กิจกรรม”อบรมแกนนำและเครือข่ายชุมชน รุ่นที่ 2”

วันที่  7  เมษายน  2564  เวลา  09.09 น.  รองอธิอการบดีฝ่ายบริหาร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.วิชิต  กำมันตะคุณ  เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และวินัยชาติ  กิจกรรม”อบรมแกนนำและเครือข่ายชุมชน  รุ่นที่ 2”  ซึ่งจัดขึ้น ในวันที่ 7-9  เมษายน  2564  ณ  อาคารอเนกประสงค์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  โดยมีคณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์ เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์โครงการและมีอาจารย์ บุคลากร ผู้เข้าร่วมเครือข่ายชุมชน ทั้ง 5 ชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน (เพิ่มเติม…)

การประชุมสภามหาวิทยาลัย สมัยสามัญ ครั้งที่ 2(160) /2564 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันที่  25  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2564   เวลา 09.29 น. ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80  พรรษา  5 ธันวาคม พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ได้มีการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย สมัยสามัญ ครั้งที่ 2(160) /2564 โดยมีท่าน ศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ สมพร โพธินาม  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ประธานที่ประชุม  นำผู้เข้าร่วมประชุมได้สวดมนต์ไหว้พระ ออกกำลังกายก่อนเริ่มการประชุม  โดยมีคณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน และมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ร่วมประชุมผ่านทาง VDO CONFERENCE ZOOM หรือ การประชุมทางไกลผ่านทางจอภาพ และในโอกาสนี้ ท่านนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภามหาวิทยาลัย  คือท่านสุรพงษ์  สายโอภาศ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ชั้น มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม)  และมอบโล่เกียรติคุณให้กับ  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์  ที่ปฏิบัติหน้าที่ครบวาระ  ของแสดงความยินดี ขอบคุณมาในครั้งนี้ด้วย (เพิ่มเติม…)