Daily Archive: กรกฎาคม 6, 2021

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อำนวยความสะดวกด้านอาคารสถานที่ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.00 น.  ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาพร้อมด้วย ดร.การุณ  พงศ์ศาสตร์  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์  ให้การต้อนรับ
ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของโรงพยาบาลสนามแห่งที่2   ณ อาคารศรีรัศมี์ยุวชน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งจะมีเตียงรองรับผู้ป่วยประมาณ 250 เตียง  ซึ่งจัดเป็น พื้นที่กักตัวของผู้ป่วยโควิด-19 และมีพื้นที่เพียงพอสำหรับพี่น้องประชาชนประมาณ 250 เตียง ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ก็เป็นหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ได้รับแจ้งจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้จัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนาม ซึ่งได้พิจารณาในส่วนนี้ว่าถ้ามีเรื่องที่สามารถที่จะช่วยได้ ทางมหาวิทยาลัยฯ  ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดในการที่จะช่วย แต่ว่ายังมีนักศึกษา ประชาชนบางส่วนที่ยังไม่เข้าใจในเรื่องนี้ว่า หากมีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามแล้วจะมีผลกระทบในเรื่องของการแพร่ระบาดของเชื้อเพิ่มขึ้นหรือไม่ ดังนั้นทางจังหวัดจึงได้มีการปรับความเข้าใจเพิ่มเติมไปบ้างแล้วนั้น ทางมหาวิทยาลัยฯก็จะได้มีประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมในเรื่องของความเข้าใจร่วมกัน ในการตระหนักร่วมกันที่จะช่วยพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดได้ผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกัน เพื่อพี่น้องชาวร้อยเอ็ดทุกคน (เพิ่มเติม…)

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันนี้ (5 กรกฎาคม 2564) เวลา 09.09 น. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดย ท่านนายแพทย์จตุรงค์​ ธีระกนก, ท่านปรีชา​ อารยะสัจพงษ์, ท่านดร.ธนกร​ เชื้อจำรูญ, ท่านกรวิทย์​ บัวพันธ์, ผอ.นฤมล​ ทิพชัย​ และผศ.เกษศิรินทร์​ ภิญญาคง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานภายใน 4 หน่วยงาน ได้แก่คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะนิติรัฐศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

(เพิ่มเติม…)

ม.รอ. การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.39 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2564 โดยมีท่านนายแพทย์จตุรงค์ ธีระกนก รองประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วยกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

(เพิ่มเติม…)