วันอาทิตย์ที่  29 ตุลาคม พ.ศ.เวลา 09.09 น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีอัญเชิญพระอุปคุต บริเวณสระน้ำด้านหน้าศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว คณะบบริหารธุรกิจและการบัญชี โดยมีพิธีกรรมทางศาสนาเป็นภาษาบาลีก่อนอัญเชิญฯ  ทั้งนี้มีรองอธิการบดี  คณะผู้บริหาร คณบดี  คณาจารย์ บุคลากร  และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ร่วมพิธีอัญเชิญพระอุปคุต  และเคลื่อนบริวารองค์กฐินมาที่มณฑลพิธี  ณ ลานกิจกรรมด้านข้างอาคารหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อย่างพร้อมเพรียง #RERU #PR. RERU.AC.TH www.reru.ac.th